Levering

Koopovereenkomst particuliere woning

Nadat u mondeling overeenstemming heeft bereikt over de koop van een nieuwe woning zullen de koopprijs en overige voorwaarden schriftelijk moeten worden vastgelegd in een koopovereenkomst. De betrokken makelaar zal de koopovereenkomst voor u opstellen. 

Indien er geen makelaar betrokken is bij de overeenkomst dan kunt u voor verdere informatie contact met ons opnemen. Wij kunnen u verder begeleiden in het opstellen van de koopovereenkomst.

Na ondertekening van de koopovereenkomst en ontvangstbevestiging heeft de koper drie dagen bedenktijd. Als de koper binnen de bedenktijd spijt heeft van zijn besluit dan kan de koper zonder verdere opgave van reden de koopovereenkomst ongedaan maken.

Akte van levering

Bij tekenen van de koopovereenkomst spreekt u af wanneer u naar de notaris gaat om de akte van levering te ondertekenen. Na het tekenen van de akte van levering ontvangt u de sleutels van uw nieuwe woning. Nadat u de akte van levering heeft ondertekend wordt deze ingeschreven bij het Kadaster zodat voor iedereen die in het Kadaster kijkt duidelijk is dat u de nieuwe eigenaar bent van de woning.

Bankgarantie of waarborgsom

Meestal spreken partijen af dat de koper een waarborgsom (in het algemeen 10% van de koopprijs) stort op de kwaliteitsrekening van de notaris om aan de verkoper een garantie te geven voor het geval de eigendomsoverdracht niet door kan gaan. De waarborgsom blijft bij de notaris op de rekening staan en wordt aan de koper terug betaald nadat de akte van levering is ondertekend of verrekend met de verschuldigde koopprijs.
 
De koper kan er ook voor kiezen om een bankgarantie te stellen. Dit is een document waarin de bank die de hypotheek verstrekt verklaart garant te staan voor de betaling van de 10% in het geval deze verschuldigd is door koper. De bank brengt doorgaans kosten in rekening voor het stellen van de bankgarantie.

Ontbindende voorwaarde financiering

Normaal gesproken wordt in de koopovereenkomst opgenomen dat de koper een aantal weken de tijd heeft om de hypotheek rond te krijgen. Indien de koper binnen de afgesproken tijd de financiering niet rond krijgt kan de koper de koopovereenkomst zonder verdere gevolgen ontbinden. De koper dient dan wel een bewijs van afwijzing van een of meerdere bankinstellingen te kunnen overleggen.

Registratie koopovereenkomst

Het is mogelijk om de koopovereenkomst in te laten schrijven bij het Kadaster. Het doel van deze registratie is dat iedereen kan zien dat u een koopovereenkomst heeft gesloten en dat de verkoper met niemand anders zaken mag doen. Ook wanneer de verkoper failliet mocht gaan voordat u bij de notaris bent geweest voor de akte van levering kan de eigendomsoverdracht doorgaan ondanks het faillissement van verkoper. De registratie is slechts zes maanden geldig daarna vervalt deze. Indien tussen het sluiten van de koopovereenkomst en het tekenen van de akte van levering bij de notaris meer dan zes maanden zit is het verstandig om u goed te laten adviseren over het moment waarop u de registratie wilt laten plaatsvinden.