Estateplanning en schenkingen

Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiele en fiscale positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen. Wij kunnen u als ervaren estate planners hierbij van dienst zijn door het opstellen van fiscaal geënte testamenten en schenkingsplannen.