Overlijden

In geval van overlijden kan het zijn dat u door diverse instanties wordt gevraagd om een verklaring van erfrecht aan te leveren. Een verklaring van erfrecht is een document dat wordt opgesteld door de notaris waaruit onder meer blijkt wie de erfgenamen zijn van de overledene en of er een testament is opgemaakt.

Indien u een verklaring van erfrecht nodig heeft kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.