Meewis Notarissen

Mr. Van Coothstraat 34a 
5141 ES Waalwijk 
Tel 0416 33 26 12 
Fax 0416 33 57 42

info@meewisnotarissen.nl
www.meewisnotarissen.nl

Correspondentie adres

Postbus 9
5140 AA Waalwijk

Bankrelaties

Rabobank NL11 RABO 0155805428
ABN AMRO NL10 ABNA 0484508881
ING NL22 INGB 0675014670

Op Goede Vrijdag en de dag na Hemelvaart is ons kantoor altijd gesloten

Contact

Bent u op zoek naar meer informatie?

Wilt u een offerte aanvragen? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Tel. 0416-332612

Voor alle andere vragen kunt u onderstaand formulier invullen of een e-mail sturen naar info@meewisnotarissen.nl.

Door dit formulier te verzenden, gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens (uitsluitend) gebruiken om contact met u te kunnen opnemen n.a.v. uw vraag. Meer informatie kunt u vinden in onze privacyverklaring.

* = verplicht

Voor de juridische structuur van Meewis Notarissen en de beperkte aansprakelijkheid wordt verwezen naar onderstaande tekst. 

Juridische structuur: Meewis Notarissen wordt uitgeoefend in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Onder het begrip notaris is te dezen mede begrepen de vennootschap, waaronder de notarispraktijk wordt uitgeoefend.