Bedrijf starten

Een aanzienlijk gedeelte van de werkzaamheden van Meewis Notarissen vindt plaats op het gebied van het ondernemingsrecht. Van oudsher is Waalwijk het zakelijke centrum van De Langstraat, het heeft een aantal industrieterreinen waar diverse soorten bedrijven zijn gevestigd. Door de aanwezige specialisatie en opgedane ervaring kunnen wij voor uw specifieke onderneming professionele juridische diensten verlenen, waaronder begrepen het oprichten van vennootschappen, aandelenoverdrachten, bedrijfsopvolging en juridische fusies en afsplitsingen.