Hypotheek

Hypotheek bij aankoop nieuwe woning

Indien u bij de bank geld leent voor de aankoop van een nieuwe woning zal de bank aan u vragen om een recht van eerste hypotheek te vestigen op uw nieuwe woning. Als u op enig moment de rente en/of aflossingen niet meer betaald aan de bank, mag de bank uw woning in het openbaar verkopen en zich als eerste op de verkoopopbrengst van de woning verhalen. De bank hoeft dan geen rekening te houden met andere schuldeisers. De notaris regelt voor u dat het recht van eerste hypotheek op de nieuwe woning wordt gevestigd. Na het ondertekenen van de hypotheekakte zorgt de notaris voor de inschrijving in het Kadaster. Het Kadaster is een openbaar register dat voor iedereen toegankelijk is. 

Overbruggingshypotheek

Bij het afsluiten van de hypotheek voor de nieuwe woning kan het zijn dat de bank aan u vraagt om op uw huidige woning een overbruggingshypotheek te vestigen. De vestiging van een overbruggingshypotheek op uw huidige woning vindt tegelijk plaats met de vestiging van de eerste hypotheek op de nieuwe woning. Als op uw huidige woning al een hypotheekrecht is gevestigd ten behoeve van een andere bank moet deze bank toestemming geven voor de vestiging van de overbruggingshypotheek. Bij de overdracht van uw huidige woning wordt dan de lopende hypotheek en de overbruggingshypotheek afgelost.

Oversluiting bestaande hypotheek

Als u een nieuwe hypotheek op uw woning vestigt en de bestaande hypotheek aflost vraagt de notaris een aflossingsnota op bij uw huidige bank en zorgt de notaris ervoor dat het verschuldigde bedrag aan de bank terugbetaald wordt. De meeste banken hanteren een opzegtermijn van 1 maand voor het opstellen van een aflossingsnota. Na ondertekening van de nieuwe hypotheek mag de notaris de gelden pas uitbetalen nadat het Kadaster bericht heeft verstuurd dat de nieuwe hypotheek juist is ingeschreven en er geen bijzonderheden zijn aangetroffen. Normaal gesproken duurt dit twee werkdagen waardoor u op de afrekening dikwijls twee of meer dagen dagrente ziet opgenomen.

Tweede Hypotheek

Als u een tweede hypotheek afsluit zal ook hiervoor een notariële akte moeten worden getekend. Het vestigen van een tweede hypotheek bij dezelfde bank kan vaak binnen veertien dagen al plaatsvinden. Als de tweede hypotheek via een andere bank verloopt dient de eerste bank toestemming te geven voor de vestiging van de tweede hypotheek. Pas als de benodigde toestemming is verkregen kan de hypotheekakte worden getekend. 
Houd u met het maken van de afspraak voor ondertekening van de hypotheekakte er rekening mee dat de gelden pas twee werkdagen na ondertekening kunnen worden overgemaakt nadat het Kadaster bericht heeft verstuurd dat de nieuwe hypotheek juist is ingeschreven en er geen bijzonderheden zijn aangetroffen.

Verhoogde inschrijving in hypotheekakte

Het kan voorkomen dat u met de bank afspreekt dat u voor een hoger bedrag inschrijft dan het bedrag van uw geldlening. U kunt dan in de toekomst nog geld bijlenen bij de bank - mits de bank dit verantwoord vindt - zonder dat u opnieuw naar de notaris hoeft voor de vestiging van een extra hypotheek. 

Opslagpercentage in hypotheekakte

In de hypotheekakte staat achter het bedrag van de inschrijving een opslagpercentage genoemd dat hoger is dan het bedrag waarvoor u de hypotheek heeft ingeschreven. De bank doet dit voor het geval u achterstand krijgt in de betaling van de rente en eventuele aflossingen.
Zolang de bank de veiling niet inzet loopt uw achterstand op en kan deze hoger worden dan het bedrag waarvoor u de hypotheek heeft verleend. Als de bank het opslagpercentage niet bedingt heeft de bank geen voorrangspositie ten opzichte van andere schuldeisers voor de achterstand en kosten. Door het aanleggen van deze “veiligheidsmarge” kan de bank het gehele bedrag van de uitstaande geldlening, de achterstallige rente en gemaakte kosten met voorrang boven eventuele andere schuldeisers uit de veilingopbrengst halen.