Uit elkaar gaan

Indien uw relatie eindigt en u heeft samen een woning op naam dan maakt u samen afspraken over verkoop van de woning of toedeling van de woning aan een van u beiden. In dit laatste geval zal er een akte van verdeling worden opgesteld door de notaris. Indien u een hypotheek heeft op de woning gaat u met de bank in overleg of uw ex-partner kan worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid waardoor u de lening bij de bank alleen voort mag zetten of dat er een nieuwe hypotheek dient te worden afgesloten en de gezamenlijke hypotheek volledig wordt afgelost. De akte van verdeling en eventuele nieuwe hypotheekakte zullen door de notaris worden ingeschreven bij het Kadaster.