Leven

Door het ondertekenen van een levenstestament biedt u aan uw echtgenoot, kinderen of vertrouweling de mogelijkheid om namens u rechtshandelingen te verrichten. U kunt zelf bepalen of u het levenstestament direct in wilt laten gaan of pas op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen, bijvoorbeeld ten gevolge van dementie of een herseninfarct.
 
Als u een levenstestament heeft ondertekend en u bent zelf niet meer in staat om uw financiële en/of medische belangen te behartigen, dan kunnen de aangewezen gevolmachtigden namens u optreden en hoeven zij niet bij de rechter een procedure tot onder curatele stelling of onder bewindstelling van uw vermogen op te starten. 

In uw levenstestament kunt u algemene en/of bijzondere regelingen treffen voor het behartigen van uw belangen op financieel en/of medisch gebied. U kunt tevens een toezichthouder benoemen. Indien u een onderneming heeft kunt u aangeven wie uw belangen als aandeelhouder en/of bestuurder van de onderneming mag behartigen.