Vakgebieden en specialisaties


Het team van Meewis Notarissen verricht alle in de algemene notariële praktijk voorkomende werkzaamheden op het gebied van onroerend goed, ondernemingsrecht en familierecht.

Onroerend goed
In het vakgebied onroerend goed houden wij ons bezig met de begeleiding van bestaande bouw en nieuwbouw projecten. Ook kunnen wij u adviseren en begeleiden op het gebied van bedrijfsonroerend goed en vraagstukken met betrekking tot de samenloop van btw en overdrachtsbelasting. Zowel zakelijke als particuliere hypotheken (waaronder ouder – kind constructies of scheepshypotheken) maken deel uit van ons werkgebied.

Ondernemingsrecht
Een aanzienlijk gedeelte van de werkzaamheden van Meewis Notarissen vindt plaats op het gebied van het ondernemingsrecht. Van oudsher is Waalwijk het zakelijke centrum van De Langstraat, het heeft een aantal industrieterreinen waar diverse soorten bedrijven zijn gevestigd. Door de aanwezige specialisatie en opgedane ervaring kunnen wij voor uw specifieke onderneming professionele juridische diensten verlenen, waaronder begrepen het oprichten van vennootschappen, aandelenoverdrachten, bedrijfsopvolging en juridische fusies en afsplitsingen.

Familierecht
Uw familiezaken op het gebied van huwelijksvoorwaarden, testamenten, samenlevingsovereenkomsten, alsmede het verbreken van relaties of echtscheidingen worden door ons zorgvuldig begeleid.
Indien u wenst kunnen wij de afwikkeling van een nalatenschap volledig verzorgen, waaronder begrepen het overleggen met betrokken instanties, het doen van fiscale aangiften, het opstellen van de verklaring van erfrecht tot de uitkering van erfdelen.

Estate Planning
Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiele en fiscale positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen. Wij kunnen u als ervaren estate planners hierbij van dienst zijn door het opstellen van fiscaal geënte testamenten en schenkingsplannen.
Kantoor gesloten
Op 23 december is ons kantoor gesloten.
Gratis inloopspreekuur
Bekijk hier het schema voor de inloopspreekuren van de komende maanden.
Locatie Waalwijk
Mr. van Coothstraat 34a
5141 ES Waalwijk
 
Correspondentie adres
Postbus 9
5140 AA Waalwijk
 
Tel: 0416 33 26 12
Fax: 0416 33 57 42
info@meewisnotarissen.nl