Samenleving zonder kinderen


Indien u samenwoont zonder dat u (gezamenlijk) kinderen heeft is het verstandig een regeling te treffen zodat bij overlijden van een van u beiden de andere partner verzorgd achterblijft. Dit kan op meerdere manieren.

Samenlevingsovereenkomst
U kunt bij de notaris een akte ondertekenen waarin u een regeling maakt waarin u een aantal (vermogenrechtelijke) spelregels vastlegt ten aanzien van uw samenleving. Doorgaans treft u een regeling voor de inboedel, de verdeling van de huishoudkosten, pensioenaanspraken, de polissen van levensverzekering, de verdeling van de goederen voor het geval u komt te overlijden of uit elkaar gaat.

Aandachtspunten
 • Overlijden
  Indien uw samenleving eindigt door overlijden kunt u een extra bepaling opnemen in uw samenlevingsovereenkomst dat de gezamenlijke goederen (bijvoorbeeld de woning en de hypotheek die op beider naam staan) terecht komen bij de langstlevende partner. Uw prive-goederen zullen toekomen aan uw wettelijke erfgenamen (doorgaans ouders, broers, zusters). Wanneer u ook uw prive-goederen wilt laten toekomen aan de andere partner dient u in aanvulling op de samenlevingsovereenkomst een testament te maken.
 • Inbreng eigen middelen bij aankoop woning
  Indien een van u beiden meer eigen geld inbrengt bij de aankoop van de nieuwe woning dan de ander, maar de woning voor gelijke delen op uw beider naam komt te staan, is het verstandig om hierover iets vast te leggen. Als uw samenleving dan eindigt is duidelijk hoe een en ander bij de eigendomsoverdracht was afgesproken.
Testamenten
Wanneer u het wenselijk vindt dat uw privévermogen wordt geërfd door uw partner dient u dit te regelen bij testament. Volgens de wet zijn immers bij uw overlijden uw eigen familieleden (ouders, broers, zusters) erfgenamen en niet uw partner.

Aandachtspunten
 • Overlijden als laatste
  Indien u testamentair geregeld heeft dat de langstlevende partner enig erfgenaam is en de laatste van u beiden komt te overlijden, zijn in principe de erfgenamen volgens de wet (de familieleden van de langstlevende partner) erfgenaam. Zij erven alles wat u samen heeft opgebouwd en de familie van de eerststervende partner erft niets. Indien u gelijktijdig overlijdt delen uw beider families de nalatenschappen. Bij testament kunt u van het vorenstaande afwijken en regelen dat in geval de laatste van u beiden overlijdt de nalatenschap alsnog gedeeld wordt door beide families.
 • Uitsluitingsclausule
  Alles wat uw erfgenamen verkrijgen uit uw nalatenschap moet worden gedeeld met een eventuele echtgenoot in het geval zij gehuwd zijn in gemeenschap van goederen. Na een echtscheiding heeft de voormalige echtgenoot recht op de helft van het verkregen erfdeel. Dit kunt u voorkomen door een uitsluitingsclausule op te nemen (ook wel genoemd: "privéclausule"). Bij echtscheiding blijft het geërfde vermogen buiten de verdeling.
Kantoor gesloten
Op 23 december is ons kantoor gesloten.
Gratis inloopspreekuur
Bekijk hier het schema voor de inloopspreekuren van de komende maanden.
Locatie Waalwijk
Mr. van Coothstraat 34a
5141 ES Waalwijk
 
Correspondentie adres
Postbus 9
5140 AA Waalwijk
 
Tel: 0416 33 26 12
Fax: 0416 33 57 42
info@meewisnotarissen.nl