Ondernemer


Als ondernemer is het goed om stil te staan bij een aantal notariële zaken die gaan spelen als u komt te overlijden die betrekking hebben op uw privé- en zakelijk vermogen. U heeft namelijk de (juiste) afwikkeling van uw nalatenschap voor een groot deel zelf in de hand. Waar moet u aan denken?

Huwelijksvoorwaarden en/of testamenten
Omdat uw onderneming aan verandering onderhevig is, is het voor een ondernemer noodzakelijk om regelmatig te controleren of uw huwelijksvoorwaarden en testamenten nog voldoende bescherming bieden voor uw huidige situatie.

Het komt regelmatig voor dat ondernemers bij het sluiten van het huwelijk huwelijksvoorwaarden en/of testamenten maken, die op dat moment prima waren, maar waar in de loop der jaren nooit meer naar is gekeken, terwijl de omstandigheden wel zijn gewijzigd, bijvoorbeeld door de komst van kinderen of doordat de bedrijfsresultaten in een keer aanzienlijk zijn gestegen of gedaald.

Het kan dus zijn dat de gewijzigde omstandigheden een aanpassing van huwelijksvoorwaarden en/of testamenten noodzakelijk maken. Wij nemen deze zorg graag van u over. Samen met u en uw echtgenoot of partner bekijken wij graag of de bestaande huwelijksvoorwaarden en/of testamenten aangepast moeten worden.

Aandelen in een BV
In het algemeen zal in de statuten van uw BV een regeling zijn getroffen ten aanzien van de vererving van de aandelen of bijvoorbeeld de verplichting om de aandelen aan te bieden bij overlijden. Het is noodzakelijk om bij een toe- of uittreding van een aandeelhouder de statuten en eventueel onderliggende aandeelhoudersovereenkomsten te bekijken of deze passend zijn in de nieuwe situatie.

Indien u speciale wensen heeft ten aanzien van de vererving van de aandelen, bijvoorbeeld naar (een van) de kinderen kan het verstandig zijn om hierover iets te regelen in uw testament. Tevens kunt u dan een regeling treffen voor de achterblijvende echtgenote en overige kinderen. Graag vernemen wij uw specifieke wensen zodat wij voor u een passend testament kunnen maken.

Aandeel in vennootschap onder firma of maatschap
Indien u een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten met de overige vennoten/maten staat hier dikwijls een regeling in ten aanzien van uw overlijden. Indien er sprake is van een zogenaamd overnemings-, voortzettings- of verblijvingsbeding kunnen de overige vennoten/maten de vennootschap onder firma of maatschap voortzetten.

In de overeenkomst kan zijn opgenomen dat de waarde van uw aandeel wordt vergoed aan uw erfgenamen. Indien de voortzetters het bedrag niet in een keer kunnen betalen staat er dikwijls een betalingsregeling in de overeenkomst. Indien u met de overige vennoten/maten geen regeling heeft getroffen ten aanzien van uw overlijden dan is het raadzaam om de schriftelijke overeenkomst te wijzigen.

Executeur-testamentair
Het is mogelijk om in uw testament iemand aan te stellen die zich specifiek bezighoudt met de afwikkeling van uw bedrijfsvermogen indien u komt te overlijden. Dat kan bijvoorbeeld uw accountant, fiscalist of adviseur zijn, maar ook uw notaris.

Uw echtgenote en eventuele kinderen worden dan professioneel bijgestaan bij de afwikkeling van het bedrijfsvermogen. Met de aanstelling van een executeur en de toekenning van ruime bevoegdheden kunt u uw erfgenamen ontlasten zodat zij zich kunnen richten op andere bijkomende zaken.
Kantoor gesloten
Op 23 december is ons kantoor gesloten.
Gratis inloopspreekuur
Bekijk hier het schema voor de inloopspreekuren van de komende maanden.
Locatie Waalwijk
Mr. van Coothstraat 34a
5141 ES Waalwijk
 
Correspondentie adres
Postbus 9
5140 AA Waalwijk
 
Tel: 0416 33 26 12
Fax: 0416 33 57 42
info@meewisnotarissen.nl