Eigendomsoverdracht woning


Indien u een huis heeft gekocht of voornemens bent een huis te kopen zijn er een aantal zaken waaraan u moet denken. Hetzelfde geldt indien u uw huis wil verkopen danwel inmiddels heeft verkocht.

Koopovereenkomst
Nadat u mondeling met de (ver)koper tot overeenstemming bent gekomen over de prijs en overige voorwaarden zullen de afspraken op papier moeten worden gezet.

U kunt de koopovereenkomst ondertekenen bij de makelaar. Indien er geen makelaar is betrokken bij de verkoop dan kunt u natuurlijk voor verdere informatie contact opnemen met ons. Voor verdere begeleiding en advisering zijn wij u graag van dienst.

Indien er wel een makelaar is betrokken bij de verkoop van de woning zal de makelaar doorgaans aan u als koper vragen bij welke notaris u de overdracht van de woning wilt laten plaatsvinden.

De term "voorlopige" koopovereenkomst is wat verwarrend. De koopovereenkomst is namelijk al definitief, maar om eigenaar te worden van de woning wordt de akte van levering ondertekend bij de notaris.

Akte van levering
Bij het sluiten van de koopovereenkomst spreekt u met de (ver)koper af wanneer u naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht. De eigendomsoverdracht van uw nieuwe woning komt tot stand door de ondertekening van een notariële akte (akte van levering). Deze akte wordt door ons ingeschreven bij het Kadaster zodat voor iedereen die in het Kadaster kijkt duidelijk is dat u de nieuwe eigenaar bent van de woning.

Aandachtspunten
  • Bankgarantie of waarborgsom Het is gebruikelijk dat de koper een waarborgsom (in het algemeen 10% van de koopprijs) stort op de kwaliteitsrekening van de notaris om aan de verkoper een garantie te geven voor het geval de eigendomsoverdracht niet door kan gaan. De notaris vergoedt een rente aan u voor de tijd dat de waarborgsom bij de notaris heeft gestaan. De waarborgsom kan worden verrekend met de koopprijs. Indien u de waarborgsom niet in contanten wil of kan voldoen kunt u de bank die uw hypotheek regelt vragen om een bankgarantie af te geven. Dit is een document waarin de bank verklaart dat zij garant staan voor de betaling van de 10% in het geval deze verschuldigd zijn. De bank brengt doorgaans kosten in rekening voor het stellen van de bankgarantie.
  • Bedenktijd Wanneer u als particulier een woning koopt heeft u in principe drie werkdagen de tijd om zonder motivatie en verdere verplichtingen af te zien van de koop. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de betrokken makelaar of met ons.
  • Ontbindende voorwaarde financiering Normaal gesproken wordt in de koopovereenkomst opgenomen dat u als koper een bepaalde tijd heeft om de financiering door middel van een hypotheek te regelen. Indien u binnen de afgesproken tijd de financiering niet rond krijgt kunt u de koopovereenkomst zonder verdere gevolgen ontbinden (en dus van de gesloten koopovereenkomst afzien). U dient dan wel een bewijs van afwijzing van diverse gerenommeerde bankinstellingen te kunnen overleggen zoals staat opgenomen in de koopovereenkomst.
Registratie koopovereenkomst
Het is mogelijk om de koopovereenkomst in te laten schrijven bij het Kadaster. Het doel van deze registratie is dat iedereen kan zien dat u een koopovereenkomst heeft gesloten en dat de verkoper met niemand anders zaken mag doen. Ook wanneer de verkoper failliet mocht gaan voordat u bij de notaris bent geweest voor de akte van levering kan de eigendomsoverdracht doorgaan ondanks het faillissement van verkoper. De registratie is slechts zes maanden geldig daarna vervalt deze. de akte van levering dient dus binnen zes maanden na registratie plaats te vinden. Indien tussen het sluiten van de koopovereenkomst en de eigendomsoverdracht langere tijd zit dan zes maanden en u wil de koopovereenkomst laten registreren, is het verstandig om u goed te laten adviseren over het moment waarop u de registratie wil laten plaatsvinden.
Kantoor gesloten
Op 23 december is ons kantoor gesloten.
Gratis inloopspreekuur
Bekijk hier het schema voor de inloopspreekuren van de komende maanden.
Locatie Waalwijk
Mr. van Coothstraat 34a
5141 ES Waalwijk
 
Correspondentie adres
Postbus 9
5140 AA Waalwijk
 
Tel: 0416 33 26 12
Fax: 0416 33 57 42
info@meewisnotarissen.nl