Contact


Meewis Notarissen Waalwijk
Mr. Van Coothstraat 34a
5141 ES Waalwijk
Tel 0416 33 26 12
Fax 0416 33 57 42
Navigatiecoërdinaten: N51.68703, E5.06320

info@meewisnotarissen.nl
www.meewisnotarissen.nl

Correspondentie adres
Postbus 9
5140 AA Waalwijk

Bankrelaties (kwaliteitsrekeningen)
Rabobank NL11 RABO 0155805428
ABN Amro NL10 ABNA 0484508881
ING NL22 INGB 0675014670

Voor de juridische structuur van Meewis Notarissen en de beperkte aansprakelijkheid wordt verwezen naar onderstaande tekst.

Juridische structuur: Meewis Notarissen wordt uitgeoefend in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en de griffies van de rechtbanken en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de notaris en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Onder het begrip notaris is te dezen mede begrepen de vennootschap, waaronder de notarispraktijk wordt uitgeoefend.
Kantoor gesloten
Op 23 december is ons kantoor gesloten.
Gratis inloopspreekuur
Bekijk hier het schema voor de inloopspreekuren van de komende maanden.
Locatie Waalwijk
Mr. van Coothstraat 34a
5141 ES Waalwijk
 
Correspondentie adres
Postbus 9
5140 AA Waalwijk
 
Tel: 0416 33 26 12
Fax: 0416 33 57 42
info@meewisnotarissen.nl