Belastingvrij € 18.000,00 uitkeren uit uw B.V.


Sinds 1 oktober 2012 is de wetgeving zodanig gewijzigd dat u thans zeer eenvoudig kapitaal uit uw B.V. kunt halen. Vóór 1 oktober 2012 was het verplicht om een minimumkapitaal van € 18.000,00 in uw B.V. te hebben. Inmiddels is deze eis komen te vervallen en kunt u het destijds verplichte minimumkapitaal belastingvrij uit uw B.V. halen.

Hoe werkt het?
Indien de statuten van uw B.V. dateren van vóór 1 oktober 2012 staat daar een maatschappelijk kapitaal in opgenomen. Dit is het bedrag waarvoor u maximaal aandelen uit kunt geven. De aandelen hebben een nominale waarde. Om belastingvrij uit te kunnen keren gaat u het maatschappelijk kapitaal en de nominale waarde van de aandelen verlagen. Hierdoor vermindert het uitstaande kapitaal van de vennootschap. Het bedrag dat door de vermindering vrijvalt mag u belastingvrij uit uw B.V. halen. Om het maatschappelijk kapitaal en de nominale waarde van de aandelen te kunnen wijzigen is onder de nieuwe wetgeving in principe alleen nog maar een statutenwijziging nodig.

Vereisten
Om belastingvrij uit te kunnen keren dient u DGA van de vennootschap te zijn en mag de nominale waarde van de aandelen niet lager worden dan € 0,01. Daarnaast bent u sinds 1 oktober 2012 verplicht een zogenaamde uitkeringstest te doen als u geld uit de B.V. wilt halen. Deze uitkeringstest houdt in dat het bestuur een verklaring dient af te leggen dat de vennootschap na het doen van de uitkering nog steeds haar opeisbare schulden moet blijven voldoen. Deze uitkeringstest geldt ook indien u statuten heeft die dateren van vóór 1 oktober 2012.

Statutenwijziging
Indien u besluit om belastingvrij kapitaal uit uw B.V. te halen dienen de statuten van uw B.V. gedeeltelijk te worden gewijzigd. Misschien tevens een goed moment om de bestaande statuten van de B.V. volledig te wijzigen en aan te passen naar de nieuwe wetgeving. De nieuwe wetgeving biedt u namelijk veel meer flexibiliteit dan voorheen.

Vragen?
Mocht u na het lezen van deze mail nog vragen hebben of een afspraak willen maken voor het wijzigen van de statuten aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 0416-332612

Kantoor gesloten
Op 23 december is ons kantoor gesloten.
Gratis inloopspreekuur
Bekijk hier het schema voor de inloopspreekuren van de komende maanden.
Locatie Waalwijk
Mr. van Coothstraat 34a
5141 ES Waalwijk
 
Correspondentie adres
Postbus 9
5140 AA Waalwijk
 
Tel: 0416 33 26 12
Fax: 0416 33 57 42
info@meewisnotarissen.nl